Car care sektörünün operasyonel maliyetlerini düşüren , zamanın etkin kullanılmasını sağlayan ve hizmet kalitesini arttıran , sektörün ihtiyacını karşılayacak, uygulama merkezleri kurmak , makine teçhizat ve ürünlerin , satış ve satış sonrası hizmetlerinin sağlanması STARWASH'ın varoluş amacıdır.

STARWASH , stratejik düşüncenin hakim olduğu, kararların hızla alındığı , proaktif ve iletişime açık bir yönetim tarzı ile takım ruhu ve biz bilinci içerisinde hareket eden çalışanların oluşturduğu Sinerjinin ,yüksek performans ve mükemmel hizmete dönüştüğü bir markadır.

En sistemli ve en duyarlı car care firması olabilmenin getirdiği sorumluluğun farkında olan STARWASH; bu açıdan hem kitlesel bir yaygınlık kazanmak için büyük alt yapı yatırımları yapıyor , hemde Türkiye'de car care sektörüne olumlu katkılar sağlayabilmek için geniş çaplı çalışmalar içerisinde bulunuyor.

STARWASH'a göre büyüme, bir hedef değil başarımızın koşulsuz sonucu olmalıdır.Yeni pazarlar oluşturmak ve mevcut pazarlarda payımızı arttırmak devamlılığımızın temelini oluşturacaktır.